Hjem » Gratis befaring

Vi tilbyr befaring ved behov

Vi har satt av hver tirsdag til befaring hos kundene våre, der hvor det er behov for avklaringer før en bestilling. Vi reiser på befaring vedr piperehabilitering, og evt peis i grue/utskifting av gammel peisinnsats, dersom vi ser at dette er nødvendig. Vi gjør en vurdering om det er behov for befaring i hvert enkelt tilfelle. 

Før vi avtaler tid for befaring, ønsker vi å sende deg et prisoverslag slik at du får en antydning av hvilken pris det vil ligge på. 

Fyll ut skjemaet med din henvendelse

Ønsker du å få bygget en peis eller montert en frittstående ovn, kan vi hjelpe deg med både kreative løsninger såvel som hvilken størrelse og funksjon den bør ha. Dette er noe vi gjør mye og hvor det ikke er behov for å komme på en befaring. Her trenger vi bare å få tilsendt bilder, så kan vi ut ifra bilder komme med forslag til løsning. Vi vurderer om det er behov for befaring i hvert enkelt tilfelle. Dette for å unngå at vi sløser bort både vår og din tid unødvendig.  

Gruer/utskifting av gammel innbygget peisinnsats/nybygging av peis 

Før vi avtaler tid for befaring ønsker vi å sette opp et mest mulig komplett prisoverslag til kundene våre. For at vi skal kunne gjøre dette må vi få tilsendt bilder av dagens situasjon, mål(Grue/utskifting av gammel innbygget peisinnsats: Høyde x bredde x dybde på åpning)(Nybygging av peis: Takhøyde, bredde på brannmur og evt. bredde/dybde på skorstein) og ønsker for sluttresultatet. Ønsker man for eksempel et ildsted med innsyn på 1, 2 eller 3 sider? Om man har sett seg ut noen ildsteder som faller i smak, eller har sett bilder av en løsning man kan tenke seg, så kan man gjerne vise til disse.

I tillegg vil gjerne også få en beskrivelse om det er noe i tillegg til selve installasjonen av ildsted/bygging av peiskasse vi skal hjelpe med. Skal vi for eksempel rive eksisterende peis, pusse brannmurer/skorstein, felle ned skiferstein?

Ved at vi får satt opp et mest mulig komplett prisoverslag på en ønsket løsning før vi avtaler befaring, unngår vi å bruke både vår og kundenes tid unødvendig.

Piperehabilitering/utskifting av gammel stålpipe

Vi tar alltid befaringer på jobber som gjelder rehabilitering av gamle murte skorsteiner og utskifting av gamle stålpiper med nye.

Før vi avtaler befaring ønsker vi også her å få tilsendt så mye informasjon som mulig for å kunne lage et mest mulig komplett prisoverslag før befaring. Omtrent hvor høy er skorsteinen, hvor gammel er skorsteinen, hva er grunnen til at man vil rehabilitere/skifte ut gammel stålpipe, hvor mange ildsteder er koblet til (skal noen ildsteder byttes ut med nye – har man i tilfellet noen ønsker?), hvordan er tilkomst til skorstein over tak?


Handlekurv