Hjem » Piperehabilitering Bergen


PIPEREHABILITERING BERGEN

Hvorfor rehabilitere pipen, hva bør du tenke på, og hvilke metoder bør du bruke?

Hvorfor piperehabilitere

Eldre skorsteiner er ofte nedbrutt av f.eks. løpesot, kondensvann eller skader av syre pga oljefyring. Ved slike skader kan piperehabilitering være påkrevd. Er skorsteinen kledd inn med brennbart materiale (f.eks. gips eller panel) må skorsteinen oppgraderes. Piperehabilitering er en investering i brannsikkerhet og en oppgradering av huset, som skal vare i mange år.

Vi utfører piperehabilitering

Smart Varme tilbyr ulike metoder for piperehabilitering for alle typer boliger. Vi har også lang erfaring med piperehabilitering for borettslag.

Metoden for piperehabilitering velges ut fra behovet til den aktuelle skorsteinen. Alle våre løsninger er Sintef-godkjent. Er dere i tvil om skorsteinen deres trenger rehabilitering, eller har dere fått pålegg fra brannvesenet om å utbedre skorsteinen, kommer vi gjerne på befaring for å gi et pristilbud på utførelse av arbeid. Smart Varme har sentral godkjenning, dette forenkler søknadsprosessen hos kommunen i forbindelse med piperehabilitering.


Tilbud og befaring piperehabilitering

Fyll ut skjema under, så sender vi deg et prisestimat så fort som mulig. Deretter kommer vi på en uforpliktende befaring.


VÅRE METODER FOR PIPEREHABILITERING

Piperehabilitering med stål

Piperehabilitering av skorstein med stålrør er en rehabiliterings metode som på lik linje med keramiske rør kan oppgradere skorsteinens oppgraderingsvilkår.

Les mer om piperehabilitering med stål

Piperehabilitering med isodor

Isodor er en helstøpt skorsteinsforing bestående av Perlite-lettbetong, som støpes i den eksisterende skorsteinen. Se hvordan det gjøres her.

Les mer om piperehabilitering med isodor

Piperehabilitering med keramikk

Rehabilitering av skorstein med keramiske rør er en kjent og tradisjonelt meget anvendt metode for piperehabilitering.

Ler mer om piperehabilitering med keramikk

Alt du trenger å vite om piperehabilitering

– En komplett guide

Trenger pipen din rehabilitering? Det å rehabilitere pipen sin er gjerne ikke det første man tenker på når man står opp om morgenen, men i denne guiden får du en oversikt over de tingene du trenger å vite om å renovere pipen din hvis du bor i Bergensområdet. Du får også en god oversikt over de mest vanlige feilene man finner på skorsteiner og piper samt fordelen med å rehabilitere pipen. I tillegg får du en oversikt over hvem du kan kontakte for å få en befaring.

Man har gjerne mange spørsmål når det gjelder å rehabilitere pipen sin, ettersom man gjør det så sjeldent: Når trenger man piperehabilitering og hvordan kan man gjøre det? Hva kan skje hvis man ikke gjør det? Hva er fordelene? Fortvil ikke: disse og flere spørsmål får du besvart i denne guiden om piperehabilitering i Bergen. Guiden er cirka 2000 ord(tar cirka fem minutter å lese). Håper den er til hjelp for deg.

Mvh
Tommy Gjørøy,
Smart Varme

Dette får du vite om piperehabilitering:

 1. Hva er piperehabilitering?
 2. Hvorfor må en skorstein rehabiliteres?
 3. Fordeler med å rehabilitere
  • Skorsteinen blir oppgradert i henhold til gjeldende regelverk
  • Skorsteinen blir trygg slik at du ikke trenger å bekymre deg ved fyring
  • En investering i boligen som din som øker verdien
  • Økonomisk
  • Miljøvennlig
 4. Hvilke pipeskader er de mest vanlige?
 5. Hvilke metoder har man for piperehabilitering?
 6. Oppsummering

Hva er piperehabilitering?

Alt, også piper, tæres av tidens tann. En pipe er utsatt for vær og vind og andre faktorer som gjør at de etter hvert trenger å repareres eller oppdateres til dagens gjeldende standard. Piperehabilitering er ganske enkelt å rette opp de feilene pipen din har, eventuelt også å oppdatere den gamle pipen du har i dag slik at den holder dagens standard.

Hvorfor må en rehabilitere pipen?

Piper som ikke tilfredsstiller gjeldende forskrifter, har en rekke uheldige effekter. Faren for brann er selvfølgelig den viktigste. Det er likevel flere grunner til at en pipe bør rehabiliteres. I tillegg til å reparere de typiske pipeskadene, er det en rekke fordeler med en rehabilitert pipe i huset.

Blant disse finner man:

 • Tryggere hverdag- unngå brannfare
 • Verdiøkning på bolig
 • En investering for fremtiden

Tryggere hverdag- unngå brannfare

I Norge brenner det for utrolige summer hvert år. Av disse kan cirka 200 millioner kroner henføres til feil på piper og ildsteder og i tillegg følger en rekke personlige tragedier. Brannfaren burde i seg selv være argument nok for å holde fyringsanlegget i orden.

En av årsakene til brannfaren, er at oppstillingsvilkårene er forandret. Dette betyr at en skorstein som ble oppsatt for noen år tilbake, ikke nødvendigvis er lovlig etter dagens krav. Nyere forskning og erfaring viser at blant annet en teglskorstein oppstilt inntil treverk er meget brannfarlig i tilfelle sotbrann i pipen. Denne oppstillingen var relativt vanlig for bare få år tilbake, men er ikke lovlig (merk: dette gjelder for både 1/2-steins og 1/1-steins teglskorsteiner). Disse skorsteinene skal ifølge loven rehabiliteres for å sikre at en sotbrann ikke kan spre seg til omkringliggende byggningsdeler

Feiloppsatte skorsteiner og ildsteder utgjør en stor brannrisiko ved sotbrann, og antallet feilmonteringer er meget høyt. Det er antatt at feilmonteringer står for hovedvekten av boligbranner forårsaket av skorstein og ildsted. Det har vist seg bla. i en rekke borettslag at hele felter med boliger har feiloppsatte skorsteiner og feilmonterte ildsteder.

Verdiøkning på bolig

At en rehabilitering i realiteten er en ren investering fordi eiendommens verdi stiger ved et mulig salg, er jo også et argument som bør nevnes. I den såkalte Avhendingsloven står det at eiendommen man selger skal være i samsvar med offentlige bestemmelser. Det betyr for eksempel at det elektriske anlegget og pipen/ildstedet skal være i forskriftsmessig stand og at dette er eiers ansvar.

Miljøvennlig

Visste du at en av de største forurensningskildene som du selv kan gjøre noe med, er ditt eget fyringsanlegg? Feil på skorstein og ildsteder er en betydelig forurensningskilde, og dessuten, som nevnt, en vesentlig årsak til at boligbranner oppstår.

Økonomisk

I tillegg gir feil på piper, ildsteder og skorsteiner en dårlig fyringsøkonomi. I dårlige utette skorsteiner kan faktisk varmetapet komme opp i 70-75 prosent. Med å utbedre de feil som har oppstått, kan man få en mer effektiv fyringsøkonomi, som igjen betyr mindre ved og mer varme (Smart varme i Bergen kan utbedre de feil som har oppstått. Deres reperasjonsmetoder tar hensyn til de krav som stilles til miljø- og sikkerhet). Huseier oppnår bedre fyringsøkonomi, økt sikkerhet og i tillegg reduseres utslipp av skadelige avfallsstoffer til naturen.

Typiske pipe- og skorsteinsproblemer

Om du har et pipe- eller skorsteinsproblem, så er du i selskap med utallige mange andre. I Norge brenner det som nevnt for mange millioner kroner hvert år på grunn av slike feil. Det er først de siste årene skorstein og ildsteder har fått økt oppmerksomhet som mulig brannårsak. Under får du et overblikk over de mest vanlige pipeskadene. Hvis du finner slike skader på din pipe, er det viktig at du oppsøker fagfolk som kan hjelpe deg med fikse dem.

Krater, dårlige fuger og huller

Krater, dårlige fuger og huller er ofte gjengangere i eldre bygg. Krater er hull og skader i eksisterende pipevegg. Det kan for eksempel være hull som følge av at stein har falt ut, eller det kan være skader som følge av at mangelfull tetting etter fjerning av gamle ovner. I eldre bygårder og borettslag hvor det har vært mange forskjellige eiere – og dermed stor utskifting av ildsted – er dette ofte et stort problem.

Sprekker og kondensskader

Sprekker og kondenssakder er feil som oftest oppstår i skorsteinen. Sprekker kan oppstå på grunn av for høye røykgasstemperaturer, mens kondensskader vanligvis skyldes at innvendig tverrsnitt i skorsteinen er for stort.

Røykgasstemperaturen synker til under duggpunktnivå, og fukt, samt aggressive stoffer i røykgassen, tærer opp skorsteinen fra innsiden. Dersom skaden ikke blir utbedret med en gang, blir skaden bare mer omfattende. Det oppstår til slutt lekkasjer, som medfører helt andre driftsvilkår for fyringsanlegget enn forventet. Dessuten kan stabiliteten på skorsteinen bli dårligere, og faren for påvirkning av helseskadelige gasser øker sammen med brannrisikoen og miljøforstyrrelser.

Forvitring

Forvitring over tid gjør også sitt til at skorsteiner må utbedres. Vær og vind sliter på skorsteinen, og det er ikke vanskelig å tenke seg at en skorstein som har vært utsatt for værpåkjenninger i mange år får skader som må rettes opp i.

Fagfolk

Hver tirsdag kan Smart Varme sine fagfolk komme på gratis befaring hjemme hos deg. Her tar vi en full gjennomgang av pipe og ildsted, både i forhold til funksjon og lovverk. Vi har et bredt spekter av produkter og tjenester, og kan foreslå de løsningene som passer best for deg og ditt behov.

Er det ønskelig med stålpipe, så måler de vi opp og tegner en skisse for deg. Har du behov for tilstandsrapport kan vi ordne dette (tilstandsrapport må betales av kunde). Ønsker du peisinnsats kan vi hjelpe deg med både kreative løsninger så vel som hvilken størrelse og funksjon den bør ha.

Hvilke metoder har man for piperehabilitering? 

Det er ulike måter å rehabilitere pipen sin. Hvilken metode man bør benytte seg av, avhenger av pipe og skadene på den. Hva som passer for din pipe, kan fagfolk raskt finne ut av. Her får du likevel en liten oversikt over de mest vanlige måtene å rehabilitere pipen sin på:

 1. Piperehabilitering med stål
 2. Piperehabilitering med keramikk 
 3. Piperehabilitering med ISODOR

Piperehabilitering av skorstein med stålrør er en rehabiliteringsmetode som – på lik linje med keramiske rør – kan oppgradere skorsteinens oppgraderingsvilkår, fra oppstillingsvilkår 1 til oppstillingsvilkår 3. I praksis betyr dette at man etter piperehabiliteringer har lov til å kle inn to sider på skorsteinen med brennbart materiale, eksempelvis gips eller panel.

For å få lov å kle inn skorsteinen må det være en 20 mm luftspalte mellom nytt stålrør og skorsteinsvange. Stålrør tar liten plass i skorsteinen og derfor er det mulig å opprettholde et stort tverrsnitt i skorsteinen selv om det settes inn en stålforing. I systemet Smart Varme bruker inngår både stive stålrør og fleksible to-lags stålrør, derfor kan stålforing også benyttes i skorsteiner som er skjeve/knekker på loftet. Stålrørene vi benytter er av høy kvalitet og er utført i rustfri syrefast stål. Systemet er utviklet til bruk for piperehabilitering. 

Hva er piperehabilitering med isodor?

Isodor er en helstøpt skorsteinsforing bestående av Perlite-lettbetong, som støpes i den eksisterende skorsteinen. Den reduserte dimensjonen og den isolerende isodor-betongen medfører at røykgasstemperaturen kan senkes betydelig. Det er en stor fordel når en benytter seg av nye og miljøvennlige ovner, som har god utnyttelse av forbrenningen og lite utslipp av varme ut i skorsteinen. Denne type skorsteinsforing er best egnet til vedfyring. Rehabiliteringsmetoden Isodor er godkjent av Sintef. 

Slik rehabiliterer man med isodor:

 • En støpegranat med fjernstyrt vibrasjonsmotor senkes ned i pipen.
 • Lettbetong stampes inn i skorsteinens revner vha. vibrasjonsmotoren. Motoren heves og senkes gradvis manuelt slik at man får en glatt innside. Den nye innvendige dimensjonen fås i ulike dimensjoner.
 • Til slutt monteres en ståltopp som beskytter mot fukt og frostskader. Det er enkelt å forsyne Isodor-foringen med nye feieluker etter endt støping.

Keramiske rør

Rehabilitering av skorstein med keramiske rør er en kjent og tradisjonelt meget anvendt metode for piperehabilitering. Ved bruk av keramiske foringsrør kan teglskorsteinen oppgraderes fra oppstillingsvilkår 1 til oppstillingsvilkår 3. I praksis betyr dette at man etter piperehabiliteringer har lov til å kle inn to sider på skorsteinen med brennbart materiale, eksempelvis gips eller panel. Systemet Smart Varme bruker er godkjent for bruk til alle typer ildsteder og brensel. De keramiske rørene er brent ved 1300 grader, noe som gir det nye skorsteinsløpet evnen til å motstå veldig høye temperaturer som kan oppstå for eksempel i forbindelse med sotbrann. På disse rørene gis det 30 års garanti fra produsenten. Keramiske rør kan benyttes i alle typer skorsteiner, dog tar vi forbehold om at pipen skal være helt loddrett hvis denne løsningen skal benyttes.

Oppsummering

Hjelp å få i Bergen
Det er mange grunner til å rehabilitere en ødelagt pipe. Den viktigeste må være denne: En ødelagt eller gammel pipe representerer brannfare ved evt. sotbrann og det er eiers ansvar at skorsteinen og ildstedet til en hver tid er i orden.

Dessuten er det både økonomisk og miljøvennlig å fikse pipen sin. Feilfyring er skadelig både for miljøet og lommeboken din. I tillegg bidrar en renovert pipe til at boligen din vil få en verdiøkning.

Smart Varme tilbyr ulike metoder for piperehabilitering. Metoden for piperehabilitering velges ut fra behovet til den aktuelle skorsteinen. Alle deres løsninger er Sintef-godkjent. Er du i tvil om skorsteinen din trenger rehabilitering, eller har du fått pålegg fra brannvesenet om å utbedre skorsteinen, kommer de gjerne på befaring for å gi et pristilbud på utførelse av arbeid. Smart Varme har sentral godkjenning, dette forenkler søknadsprosessen hos kommunen i forbindelse med piperehabilitering.

Er det ønskelig med stålpipe, så måler vi opp og tegner en skisse for deg. Har du behov for tilstandsrapport kan vi ordne dette (tilstandsrapport må betales av kunde). Ønsker du peisinnsats kan vi hjelpe deg med både kreative løsninger såvel som hvilken størrelse og funksjon den bør ha.

Spørsmål?
Har du flere spørsmål? Ta kontakt med oss her. Vi hjelper deg gjerne.

Handlekurv